Pixely na obrazovce LCD nebo OLED jsou tmavé nebo jako zářivě červené, zelené či modré

Je šance, že vidíte jeden nebo více bodů, kterých je na obrazovce více než 2 000 000 a které vytváří kompozici displeje LCD nebo OLED. Tyto body (známé také jako pixely) se mohou zobrazovat červeně, zeleně, modře, bíle nebo černě.

Pro výrobu těchto obrazovek LCD/OLED je využívána vysoce přesná technologie, která zajišťuje vysokou úroveň provozu. U jakékoli obrazovky LCD/OLED, bez ohledu na výrobce, se nicméně může vyskytnout malé množství pixelů, které nemění barvu. Jedná se o normální jev u všech obrazovek LCD/OLED od všech výrobců, který je vlastní této technologii. Většinu času jsou tyto pixely na obrazovce přítomné, ale jsou patrné pouze při zobrazení zcela bílého nebo zcela černého obrazu a za normálním podmínek sledování byste si jich neměli povšimnout.

Pokud je vaše obrazovka tímto jevem postižena a množství nebo poloha těchto pixelů vám kazí zážitek při sledování, kontaktujte nás.

Poznámky:

  • Některé pixely mohou vypadat mrtvé nebo vadné, pokud je na obrazovce prach. Obrazovku důkladně očistěte měkkým suchým hadříkem, abyste měli jistotu, zda problém skutečně představují vadné nebo mrtvé pixely či pouze nečistoty a prach
  • Občas se stává, že se tyto mrtvé nebo vadné pixely časem napraví