Zkuste tvrdý restart

  1. Odpojte síťový kabel televizoru z elektrické sítě.
  2. Odpojte všechna zařízení připojená k televizoru.
  3. Počkejte 2 minuty a zapojte napájecí kabel zpět do elektrické sítě
  4. Znovu zapněte televizor.