Pruhy na obrazovce (vertikální/horizontální pruhy, pásma)

Stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovladači zobrazíte na televizoru obrazovku nabídky.

Přetrvává tento problém i na obrazovce nabídky?

Příklad: