Zkontrolujte, zda funguje infračervený snímač

Zkontrolujte fungování infračerveného snímače tak, že horní část dálkového ovladače umístíte před fotoaparát mobilního telefonu a ověříte si, zda infračervený snímač svítí.

 

Infračervený snímač

 


  ✔ Pokud vidíte paprsek:

  • Odstraňte veškeré překážky zakrývající infračervený přijímač televizoru
  • Zkuste zmenšit vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a televizorem


  ╳ Pokud nevidíte paprsek:

  • Baterie v dálkovém ovladači mohou být vybité. Zkuste je vyměnit.
    Pokud jste si jistí, že baterie nejsou vybité, přejděte na další krok.

 

 


Je problém vyřešený?

Ano Ne, navigovat na další krok